Najważniejsze informacje

Za pomocą VPN można się łączyć z urządzeniami znajdującymi się w firmie z dowolnego miejsca.

Połączenie jest szyfrowane oraz korzysta z uwierzytelnienia dwuetapowego:

  1.  Hasło podczas łączenia się z VPN-em
  2.  Gdy nastąpi połączenie autoryzujemy się jeszcze użytkownikiem i hasłem lub certyfikatem użytkownika


Czego potrzebujemy aby móc połączyć się z VPN:

  • loginu użytkownika
  • hasła użytkownika
  • hasła klucza wspólnego
  • adresu serwera


Konfiguracja VPN w systemie Windows 7

1. Wchodzimy do "Centrum sieci i udostępniania":
    - wybieramy "Start"

    - wpisujemy "Centrum sieci i udostępniania"

    - wchodzimy w "Centrum sieci i udostępniania"2. Wybieramy "Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć3. Wybieramy "Połącz z miejscem pracy" i klikamy "Dalej"4. Wybieramy "Użyj mojego połączenia internetowego (VPN)"5.Na tym etapie uzupełniamy już dane dotyczące połączenia z VPNem:
- w polu "Adres internetowy" wpisujemy adres serwera VPN (po nazwie lub po adresie IP)
- w polu "Nazwa połączenia" wpisujemy dowolną nazwę dla naszego połączenia (będzie ona wyświetlana przy wyborze połączenia z listy)
WAŻNE, aby zaznaczyć "Nie łącz teraz, tylko skonfiguruj, aby można było się połączyć później"


5. Wpisujemy nazwę użytkownika VPN oraz właściwe hasło (możemy również zapamiętać hasło, aby połączenie następowało automatycznie po wybraniu utworzonego połączenia VPN)


Po wpisaniu danych dostępowych otrzymanych od administratora serwera VPN klikamy "Utwórz"6. Jeszcze nie łączymy się z utworzoną siecią VPN, wybierając "Zamknij"7. Wracamy z powrotem do Centrum sieci i udostępniania i wybieramy "Zmień ustawienia karty sieciowej"

8. Klikamy prawym przyciskiem myszy (PPM) na utworzonym przed chwilą połączeniu i wybieramy "Właściwości"9. We właściwościach połączenia VPN zmieniamy parametry domyślne:


- przechodzimy na zakładkę "Zabezpieczenia"

- z listy "Typ VPN" wybieramy "Protokół L2TP/IPsec (Layer 2 Tunneling Protocol with IPsec)"

- z listy "Szyfrowanie danych" wybieramy "Najmocniejsze szyfrowanie (rozłącz, jeśli serwer odmawia)"

- odznaczamy "Protokół uwierzytelniania typu Challenge Handshake (CHAP)"

pozostawiając TYLKO "Microsoft CHAP wersja 2 (MS-CHAP v2)"
10. Po powyższych zmianach:

- wchodzimy do "Ustawień zaawansowanych"

- wybieramy "L2TP"

- wpisujemy klucz zabezpieczeń otrzymany od administratora serwera VPN11. Oba okna potwierdzamy przyciskiem "OK"


Ostatnim etapem połączenia VPN jest klikniecie PPM na nasze połączenie i wybranie z listy "Połącz"Zapisujemy połączenia i gdy chcemy się połączyć klikamy na ikonę połączenia sieciowego przy godzinie, wybieramy utworzone połączenie sieciowe (według nazwy jaką wprowadziliśmy ("Nazwa połączenia") i klikamy "Połącz". Należy pamiętać, że po skończonej pracy należy się rozłączyć z VPNem,