Najważniejsze informacje

Za pomocą VPN można się łączyć z urządzeniami znajdującymi się w firmie z dowolnego miejsca.

Połączenie jest szyfrowane oraz korzysta z uwierzytelnienia dwuetapowego:

  1.  Hasło podczas łączenia się z VPN-em
  2.  Gdy nastąpi połączenie autoryzujemy się jeszcze użytkownikiem i hasłem lub certyfikatem użytkownika


Czego potrzebujemy aby móc połączyć się z VPN:

  • loginu użytkownika
  • hasła użytkownika
  • hasła klucza wspólnego
  • adresu serwera


Konfiguracja VPN w systemie Windows 10


2

3.
4.
Na tym etapie uzupełniamy już dane dotyczące połączenia z VPNem:
Dostawca sieci VPN: Windows (wbudowane)
Nazwa połączenia: dowolna nazwa wprowadzona przez klienta
Nazwa serwera lub adres serwera: 
Typ sieci VPN: L2TP/IPsec z kluczem wstępnym

I ostatnie dane do wprowadzenia: 
Klucz wstępny:           (klucz wstępny jest taki sam dla wszystkich użytkowników, jest on potrzebny zainicjowania połączenia VPN)
Typ informacji logowania: Nazwa użytkownika i hasło  
Nazwa użytkownika (opcjonalnie): podana nazwa użytkownika przez nas
Hasło: (opcjonalnie): podane hasło konkretnego użytkownika
5.
6.
7.

8.

Zapisujemy połączenia i gdy chcemy się połączyć klikamy na ikonę połączenia sieciowego przy godzinie, wybieramy utworzone połączenie sieciowe (według nazwy jaką wprowadziliśmy ("Nazwa połączenia") i klikamy połącz. Należy pamiętać, że po skończonej pracy należy się rozłączyć z VPNem, bo w chwili połączenia się cały internet z jakiego w danej chwili korzystamy przechodzi przez połączenie z internetem firmowym.