Na stronie  https://docs.ovh.com/pl/emails/ znajdą Państwo szereg poradników dot. korzystania z poczty. Zalecamy korzystanie z tej dokumentacji, gdzie znajdą Państwo szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji konkretnych programów i systemów.


Najważniejsze informacje

Z poczty na serwerach OVH korzystać można za pomocą

  • przeglądarki www
  • poprzez protokół IMAP


Korzystanie z webmail


Konfiguracja IMAP

Oto informacje do konfiguracji konta e-mai IMAP.

Konfiguracja IMAP z zabezpieczeniem SSL włączonym lub wyłączonym:

  • Adres Email : Cały adres e-mail
  • Hasło: Hasło zdefiniowane w panelu klienta OVH.
  • Nazwa użytkownika: Cały adres e-mail
  • Serwer poczty przychodzącej: ssl0.ovh.net
  • Port serwera poczty przychodzącej: 993 lub 143 
  • Serwer poczty wychodzącej: ssl0.ovh.net
  • Port serwera poczty wychodzącej: 465 lub 587

Porty 143 i 587 są podawane, gdy zabezpieczenie SSL jest wyłączone.

Porty 993 i 465 są podawane, gdy zabezpieczenie SSL jest włączone.