Zrzut ekranu można wykonać na kilka sposobów. Najłatwiej użyć programu "Narzędzie Wycinanie", które jest dostępne w systemach Windows VIsta/7/8/10.


Aby uruchomić aplikację należy kliknąć przycisk Start, po czym otworzy się Menu Start -> następnie należy otworzyć Akcesoria Systemu -> Narzędzie Wycinanie -> w oknie które się pojawiło klikamy przycisk "Nowy", a następnie kursorem zaznaczamy obszar, który chcemy zapisać, po wykonaniu tej czynności pojawi się następne okno, w którym należy kliknąć w ikonę dyskietki, aby zapisać plik. 


Inne sposoby

http://www.pcworld.pl/porada/7-sposobow-na-wykonanie-zrzutu-ekranu-na-Windows-10,407126.html